میرسعید سعید زیباک بدخشان

 

آریاستان 

 

 

ای محیــــط باستانی ، دلستــــان میخــواهمت

 

پرفـــــروغ چون اشعهء نور زمـان میخواهمت

 

هرقدم خــــــــاک ترا لــــــولو و مروارید و زر

 

پرگهــــــر ای مامن آزاده گان میـــــــخواهمت

 

چهره ات را لاله  گـون و دامنت دیبـــــــای سبز

 

گلشن روی جهـــان آریا ستـــــــان میخواهمت

 

ای لـــــــــوای سربلندی در مقـــــــام سروری

 

سرفــــــــراز چو قلهء بام جهـــان میخواهمت

 

سرزمیـــــن "ناصر"و "سینـــــا" و مـولانای بلخ

 

دایما مهــــــد نبـــــــوغ عارفان میــــخواهمت

 

ای وطن سرداری چون جمشید و رستم داشتی

 

نسل نو را همچنـان من قهــــرمان میخواهمت

 

در گذر از صحفــــــهء تاریک شب های سیــاه

 

آفتاب معـــــــــرفت در آسمــــان میخـواهمت

 

ای وطـــــن آبادیت را آرزو دارد "سعـــیــــــد"

 

گرشوی خـــــلدبرین خوشتـر از آن میخواهمت

 

میر سعید " سعید"

/ 1 نظر / 59 بازدید
((صمیم))

ای کاش بری حیوان های درنده یک زبان میبودکه حیوان هاره به حیوانی شان می فهماند.کسانیکه عقل ومنطق ندارندچگونه به سایت نظرمیدهند.سایت بخاطری مطالعه معلومات است نه بخاطری ریشخندی ؟حیف نام انسان به توای انسان بی منطق چه نوشتی تو هی بی شاخ همی نظراست تونوشته کردی.لعنت به انسانهای احمق .تشکراززحمات استادگرامی خسروزیباکیان واقعازحمات تان نافرآموش شدنی است.