ترس یک کودک

                                           Your Image Thumbnail

                              عجییب دنیایست ، از آمدنم به اینجا سخت ناراحت هستم

                             شاید  سرباز عقده های سیاسی شوم  ویا مرا جوری تربیت

                             بدهند که از اصل خود نیز بی خبر بمانم  اما من..........

/ 0 نظر / 16 بازدید