نخستين مطلب به زبان وخانی

 

 

                          اولینگ شهنک

                                       

                                                                                      مهر علی  (وخانی)

                                                                                جایم شه دُر ادبیات دانشکده

                                                                                تعلیم تربیه دُر کابل دانشگاه

 

          شُه کی اولینگ سایت انترنتی (زیبــــــاک پامیر بدخشان) شُه بُر کلی خُش کرکینی عنعنات مبارک شهنــــــم . امیدش ثرم که یم رسانه کــُـه ثرت

دُر   وچ یوندکی ، زیکی کــــــــــــــانه آریایی ( شیکی وار ، اشکـاشم وار ، سنگلیچی وار زیبـــــــــاکی وار ، روشانی وارمنجانی وار ) برابر ثرت ، یم روی یهفر در بر درزد .

         زیکی کانهی آریایی که ثه اثر طوفان فن ، جـــــانف به امن یوتکه . ده شه تن  زخم یتکهین فـــُن که بُه هــــزار را لیچت ضربف یتک غل بُه یم میـــــــراث دُر جهین ات گنج خانه بدخشان دُر امن ور رشک .  یم دیار زمهنیش به غفچ جـــدیت یم میــراث آبایی شتفی بر رقمی بفییو مشتدکف.

         اوزکی بر اولیگ بار ثه بُر خگوار زیک نــــــوشتم کرک، بف شه وینم  که ثم بسن غفچ کــــــــــــــوشش ثرم ثمن تهقیی تـــــــــــر نوشته ثرم.

   برگردان به دری:

 

                            نخستین سخن

                                       

                                                                                       مهر علی ( وخانی )

                                                                               دانشجو دانشکده ادبیات دانشگاه

                                                                                         تعلیم و تربیه کابل

 

       تاسیس نخستین سایت انترنتی ( زیباک پامیر بدخشان) را به همه دست اندرکــاران و فرهنگ دوستان تبریک عرض نموده ،خواستار آن هستم تا این رسانه بتواند در جـــــــهت شگوفایی فرهنگ گهر بار مردم ما مصدر خـــــــــدمات شایان شده ، زمینه باروری و رشد زبانهای کهن آریایی ( اشکاشمی، سنگلیجی ، زیبــــــاکی ،واخانی، منجانی ،روشانی ....را مهیا نموده ، صحفهء ویژه را به این زبانها اختصاص دهد.

              زبانهای کهن آریایی که ، از طوفانهای سهمگین حوادث جـــــــان سالم بدر برده اند .با تن زخم خورده خویش که هزار صدمه را متقبل شده اند ، هنـــوز این میراث در این گنج خانهء بدخشان محفوظ و سالم نگهداری شده است.و فرزندان این دیار با مــردانگی این میراث اجدادی را به نحوه شایسته آن حراست نموده اند .

     من که برای بار نخست به زبان وخانی در این سایت این پیام را می نــــــــویسم ، لازم میدانم که از این به بعد هرچه بیشتر همه روشنفکران این سرزمین درین راستا کـــوشش و زحمت را متقبل شده و مطالبی تهیه کنند که جوابگوی نیاز های زمان باشد.

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
یه بچه مثبت

خوشحالم که با وبلاگ شما آشنا شدم به منم سر بزنید خوشحال میشم ........ (''''(`-``'´´-´)'''') ..........).....--.......--....( .........\.....(6..._...6).../ ........./........(..0..)....;.\ ........__.`.-._..'='..._.-.`.__ ......\....'###.,.--.,.###.'.../ ....../__))####'#'###(((_\ ......############# ........############ .......\...#########.../ ...__/...../..######\....\ (.(.(____)....`.#.´..(____).).)