عقابان پامیر به نوشاخ صعود کردند

 

ملنگ پلنگ شد

 

 

نه( 9)شاخ یا نوشاخ بلندترین قله بانام ونشان کشوراست که درمیانه شهرستان زیباک ،اشکاشم ودرۀ قاضده ولسوالی واخان ولایت بدخشان موقیعت دارد وارتفاع آن از سطح بحر 7492  متر میباشد. به تاریخ 28 سرطان سال جاری که برابر است به 18 جولای 2009 دو تن از کوهنوردان ویا عقابان تیز بال وبلند پرواز این دیار باستانی به نام ها ملنگ " دریا"  و امرالدین"واخانی"  پرواز نمودند وبه برای بارنخست به حیث اولین افغان کوهنورد خود را به فرق قلۀ نوشاخ که 7492 متر ارتفاع دارد رسانیدن وپرچم کشور عزیزشان را در فرق این قله به اهتزاز درآوردند وافتخار بزرگ را برای خود وکشورعزیزشان کسب نمودند ، آری این جوانان با شهامت وپراستعداد چندی قبل با حمایه دفتر توریستی آقا خان در  وارد کشور فرانسه شده بودند در آنجا این کوهنوردان جوان با همکاری ترینرها فرانسوی شان توانستند تا کوه آلپ را که در کشور فرانسه موقیعت دارد صعود نمایند. وپرچم کشور فرانسه وکشورخودمان را در فرق آن قله به اهتزاز درآوردند واین جوانان دلیر وباشهامت در آن جا به دربار خداوند معنان استدعا نمودند تا باشد روزی رسد که در کشور عزیزشان بلندترین قله کوه های کشورعزیز خویش را تسخیر نمایند و پرچم کشورخود را در فرق قله آن به اهتزاز درآوریم. که بالاخره  این جوانان ازورود شان به وطن اندک اندک به کار مورد علاقه شان آغاز نموده اند وسرانجام ازتیم چهارنفری شان دو نفر آن  به هدف ومرام خویش نایل گردیدند وافتخار بسا عظیم را برای خود و کشورعزیزشان افعانستان کمائی نمودند . این جوانان در آخرین روزیعنی پنجشنبه مورخ اول اسد سال جاری که برابر به 23 جولای 2009 است از قله کوه نوشاخ بسوی قریه خود که درپائین این درۀ قرار دارد برگشتند مورد استقبال تعداد زیاد از ارکین دولتی ، به شمول روسا وکارمندان دفاتر خیریه بناد آقاخان و شماری کیثراز اهالی ولسوالی ها اشکاشم و واخان ومناطق همجوارآن  قرارگرفتند که ایشان با اندختن اکلیل ها گل که نشان دهنده محبت عمیق با جوانان باشهامت بود پذیرائی گردیدند . محفلِ که به همین مناسبت توسط دفترمحترم ( AKF) را اندازی شده بود ،سخن رانان دراین انجمن از شهامت ودلیری جوانان ارجمند وبا استعداد تقدیر به عمل آوردند . و این افتخار را به جوانان عزیز ولسوالی واخان وبخصوص به دولت مردان ولایت بدخشان وکافه کشورعزیزمان تبریک ومبارک باد گفتند.     والسلام

 

تهیه وترتیب محمد الله  " نصرت "

   

ای عــقــــابـــان د لـیر و تیــزبـــال

کس کجاداشت ین صعود را درخیال

همتِ عـــالی عطـــا کـرد  کــردِگــار

قلۀ " نوشـــاخ " تسخیـــراست حــال

سه جــــوان ازخــطۀ بـــــامِ جهــــان

غیرت واحسـاس خـــود دادند نشـــان

 

" نصرت" 

 

/ 2 نظر / 31 بازدید