شعری خوبی در وصف زيباک

 

 

آقای ابوعلی بیژن خلخانی شعر زیبایی را به تارنگار (زیباک استان ) ادا کرده و درآن محبت های خود را که سرشار از حسن نظر اخلاقی و مهینی ایشان است ، دروصف زادگاه اش زیباک به گونه خلاقانه ای تبارز داده است ، ما ضمن ابراز سپاس از ایشان و از همکاریهای همیشگی شان ، این غزل را در صحفات خود ممکن بار بار به نشرسپاریده و به خوانندگان عزیز خود تقدیم کنیم . از لطف این دوست گرامی یک جهان ممنون ، چشم به راه مطالب بیشتری از ایشان میاشیم

    همچنان آقای ابوعلی بیـــــــــژن ، این غزل را نیز به دوستان دیگـــــــــر ما در وبلاگ ( زیباک پامیربدخشان )  نیز اهدا و تقدیم کرده اند که ما  آنرا نیز استقبال مینایم.

اداره  تارنگار  زیباک استان

 

 

زی ب اک

زیباک تویی شهره به هــر جای بدخشان

آینده و سازنده فــــــــــــردای بدخشان

زیباک تـــــــــــــویی مشرق تابنده انوار

روشن زتو گـــــــریده سراپای بدخشان

زیباک تــــــــــــویی مــرکز ایجاد تمدن

آباد شود از تو بقــــــــــــایای بدخشان

زیباک تویی دفتر مجموعه خـــــــورشید

انــــــــواز تو تابیده به اقـصای بدخشان

زیباک تویی خسته اما قـــــــــابل تمجید

بالیده به تو مـــــــــــردم دانای بدخشان

زیبـــــــــاک تویی صاحب سرمایه اخلاق

نام تو بلنداست و شنـــــــاسای بدخشان

زیبــــــــاک تویی آنکه به زنجیر شدی بند

در وقت جفا کاری «دزد های»* بدخشان

زیباک تویی قابل تمجید و ستــــــــایش

نازد به تو هر شاعر شیـــــوای بدخشان

 

ابوعلی بیژن خلخانی

 

* منظور از آنانیست که بر بدخشان جفا رواداشته و بر زیباک بیشتر بیداد کرده اند.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Qadir Burran

با سلام ودرودوتسليتُ شهيد علی داد دوستم بودُ خاطره های زياد از او دارم.خدا مغفرت اش کند داکتر قدير