يک شعر انتخابی

تسليم عشق

رفتم به کنار رود
سر تا پا مست
رودم به هزار قصه میبرد ز دست
چون قصه درد خویش با او گفتم
لرزید و رمید و رفت و نالید و شکست

/ 1 نظر / 5 بازدید
زيوري

بسيارعالی وبی مثال اميدپيروزدارين باشيدوبلاگ نازنينی داريد