برگی در خصوص مولانا و احمد ظاهر

 

احمد ظاهر و مولانا

مقایسه فهرست ترانه های احمد ظاهر با آوازخوانهای دیگر نشان می دهد که تا پایان سالهای 1970 بین سرایندگان پارسی گوی او بیشتر از دیگران اشعار مولوی را خوانده که این هم یک انقلاب است.

تا سالهای نزدیک آوازخوانهای افغانستان  از آثار مولوی معمولاً ترانه های "بشنو از نی چون حکایت می کند"، "پیر من و مراد من"، "آنها که طلبگار خدایید، خدایید" و آن ترانه هایی را می خواندند که احمد ظاهر خوانده بود.

احمد ظاهر طبق شواهد معتمدی که در دست داریم، حدود سی سال پیش یازده غزل زیرین مولانا را خوانده است: "ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید"، "بیایید، بیایید، به میدان خرابات"، "بیایید، بیایید که گلزار رسیده"، "بروید ای حریفان، بکشید یار مارا"، "دیدم نگار خودرا می گشت گرد خانه"، "ز همراهان مصلحت نیست"، "من مست و تو دیوانه، مارا که برد خانه؟"، "من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو"، "معشوقه به سامان شد، تا باد چنین بادا"، "پوشیده چون جان می روی، اندر میان جان من"، "رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن".

/ 1 نظر / 6 بازدید
شبنم

سلام از وبلاگت لذت بردم