چهره ماندگار

منصور حاکم اشکاشمي

زادگاه ٬ حکمراني و کارکردهاي او

                      کريم نعيمي ( اوساسي )

يکي از روستاي هاي کهن اشکاشم اوساس است که در شرق اشکاشم موقعيت دارد ٬ اين روستا در تاريخ کشککي ( رهنماي قطغن و بدخشان ) در شمار قريه هاي تربت ٬ آهنگرده ٬ کربلا٬ قاضده ٬ صيادان ٬ دارون ٬ شاه چراغ و اوج دراغ نام برده شده است . شمار خانواده هاي اصيل و بومي که در اين روستا زيست و زندگي دارند ٬ بنا بردستنوشته اي زيباي که از منصور حاکم اشکاشمي در دست است در زمينه چگونگي پيشينه اي اين روستا معلومات و اطلاعات مفيد را دراختيار ما قرار داده است . اين نوشته در عصر ميرجهان شاه ابن مير محمد شاه برادر ميرسلطان شاه از پسران سليمان شاه ابن مظفربيگ بخارايي که در اين منطقه حکمراني داشتند به رشته اي تحرير آمده است .

حاکم منصور اشکاشمي نائيب عهد ميرجهان شاه ٬ شخص توانا ٬ زرنگ و کارآزموده در مسايل سپاهيگري و دولمتداري و کامل در علم معرفت و باطن و مشهور در دانشهاي علمي و نقلي . ازين رو او شهرت فراواني در جامعه کسب کرده و مرتبت ومنزلت بزرگي داشته و لقب ( حاکم ) را کمايي کرده بود . و در چند سفر با ميرجهان شاه به بخارا همسفر بوده است .

بين سالهاي ( 1035) تا ( 1040 )  هجري ميران محلي شغنان از رسم باج و خراج دهي سرکشي و اطاعت نکرده و با استفاده از فرصت ٬ از روي خودخواهي فتنه و آشوب را عليه ميرجهان شاه و منصور حاکم اشکاشمي برپا کردند ٬ اين اغتشاش تحت قيادت ميرکوکان خان و افسقال بهادر يکي از سرکرده گان قوم ( قرلق ) بدخشان و به نوکري ميرشاه ونچي از شاهان محلي شغنان صورت گرفته بود . در جنگ که صورت گرفت فرزند کوکان خان در موضع اشکاشم به ضرب شمشير مدافعان اشکاشمي به قبل رسيد  ٬ که در اين مقاومت شخص حاکم منصور اشکاشمي شرکت داشت و سپاه دشمن را به عقب زد .

                                             ادامه مطلب .....

برگرفته شده از وبلاگ اشکاشم خانه ای فرهنگ

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد حسن محب يار

خيلی خوب محترم اوساسی نوشته است بلی گوشه ای از زندگی مردم را بايد به تصوير کشيد و حقايق را آنچنان که است انعکاس داد آفرين محترم کريم خان نعيمی چشم براه مطالب خوبتری ديگری از شما هستيم.