TinyPic image  

 تقاضا

عمــــریست طلب دارم دیدار تــــو بنمایی

خــــــوشبخت شوم آندم یکبــــار اگر آیی

در خـــــــواب ترا بینم ، بیـــدار نمی بینم

خواهم که به بیداری با مـــــــن تو بیاسایی

با صد غم و صد محنت در هجر تو می سوزم

باید تو مـــــرا زین غم آزاد بفــــــــرمایی

در گــــوشه ء می شینم تنهـــــای تنِ تنها

باخــــــود سخنـی دارم  از عشق تعــالایی

گـــاهی که قلم دارم در کـــــاغذ مینویسم

مجمـــــوعه شد تکمیل در این همه تنهایی

اشعـــــار سرا پا غم ، با لعن مــــلال انگیز

دارد همه این دفتـــــــر با این همه کوتایی

چندان ز فــــــــــراق تو بگریستم و نالیدم

بر من نه توان پاید نه صبـــــــر و شکیبایی

محروم وصــــــــالم من دریاب مرا ایدوست

باخـــــــــود بنشان یک جا در عالم بالایی

نگــــــذار ازاین بیشم آواره در این دنیــــا

پیــــــــوند نما روحم در اصــــــل اولایی

یارب به تــــــو می گویم مقصود مـرام خود

منظــــــور نما عرضم با متــــن تقاضا یی

این خواست تو ای خسرو مقبــول خد ا آمد

پس بر تو مبـــــــــارک باد دیدار تمنایی

  خسرو زیباکیان

TinyPic image

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
محمد رحیم

منجانب سلام میگویم این شعر تو به من خوش آمد آنرا به ایمیل به دوستان روان کردم .شعر که من به شما فرستاد آنرا نشر کنید دوست شما رحیم