/ 2 نظر / 27 بازدید
رادمرد بدخشانی

من این شعر خواندم و به یک دوستم فرستادم اول این که خیلی ابتکار در قسمت دیزاین آن شده بود و اما بهتر از آن محتوای بسیار بلندی داشته و خیلی خوب سروده شده است خواندن این شعر را به همه توصیه میکنم و این شعر به آهنگ آواز خوانان غربی خیلی میگوید

عبدالصمد

از خدا سلامت فراوان به تو میخوام شاعر عزیز