طرح زيبايی ادبي از ابوعلی بيژن خلخانی

آی ، آی ، آی !!!

 

 

بامن ستیزه مکن ، برای من فرصت بده ، تا نفس و عمق اندیشه های دلسوزانه خود را با دیگران بازگو کنم . هرچند به قضاوت عوام ارج نمی گذارم ، اما میپذیرم ذهینت آگاه در قبال من و تو حرفهای دارند.

تو آنی برای خودت و عزیزانت و من آنم نه برای خودم بل در خدمت همگانم ، پس میان ما فاصله ها بسیار است تو خود را بشناس و با من برابری مکن.

 

ابوعلی بیژن خلخانی

/ 0 نظر / 5 بازدید