در خصوص مسايل ملی

شهروند

                                        یعقوب یسنا

 

             در این اواخر برخیها تلاش دارند تا حقوق شهروندی هزاره به خصوص شیعه هزاره را براساس فقه تشیعه بنیان گذاری کند به باور من این یک عقبگرد بیش نیستکه ناخودآگاه مردم را این گروه مذهبی و اسکولاستیک همیشه شهروند درجه دوم نگهخواهند داشت در افغانستان ملیت اکثریت وجود ندارد زیرا همه ملیت های ساکن در اینکشور به نوعی اقلیت اند اگر سرشماری دقیق نفوس بر اساس نژادی صورت گیرد به خوبیآشکار خواهد شد که هیچ قومی اکثریت در این کشور وجود ندارد اقلیت ترین قوم دراینکشور قوم پشتون است زیرا پشتون یک ملیت به مفهوم مدرن کلمه نیست پشتون ها اقواماقلیت متخاصم نسبت به هم و نسبت به سایر اقوام در این کشور می باشد آنها هماره باهمدر جنگ اند هر گاه پشتون در این کشور به یک ملیت سیاسی تبدیل شود مشکل و بحران هایاجتماعی و سیاسی این وطن حل خواهد شد اما کسانیکه خزاره یا ازبک را در این کشوراقلیت می دانند اشتبا کرده مذهب را عوض نژاد می گیرند در حالیکه افغانستان از ملیتهای به هم برابر تشکیل بافته مگ از نظر مذهبی اقلیت و اکثریت وجود دارد مذهب تسنندر اکثریت قرار دارد و مذهب شیعه اقلیت می باشد زیرا پشتون و  تاجک و تعدادی ازهزاره ها که تقریبا برابر هزاره های تشعیه می باشد سنی مذهب هستند دو ولسوالی درغوربند دو  لسوالی در بغلان هم چنین در ولایات کندز بلخ بامیان سمنگان و پنجشیر همهزاره سنی وجود دارد اگرچه برخی از اینها از هزاره گی شان منکر است زبرا در اثرشکنجه و ستم بیش از حد  استبدادگران نژاد شان را فراموش کرده به هویت مذهبی پناهبرده اند تا علایق هم مذهبی بتواند سبب نجات شان از ستم گردد هم چنین اسماعیلی هاهم هزاره اند که بیش از یک میلیون نفوس دارد بنا آخوند های ایران گرا به اشتباهزاره را اقلیت قلمداد می کنند هزاره برابر به هر اکثریت قومی در این کشور نفوسدارد مذهب شیعه هیچ ارتباط به هزاره ندارد یک روبنای باوری است که پشتون تاجک وهزاره به آن گرویده است در هر صورت این مذهب نسبت به مذهب سنی در اقلیت کلی قراردارد ولی برخی از هزاره های عقب گرا و مذهبی می خواهند ملیت هزاره را در محدوده یدید تنگ مذهبی شان خلاصه کنند و یک چیز بی معنا را به نام احوال شخصیه پی ریزی کنندو حقوق هزاره را از این راه تامین کنند در حالیکه ما باید به سوی خقوق مدرن برویم وهر شهروند داری حقوق برابر باشد و دیگر شیعه و سنی در آن مطرح نباشد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
صالح فروم

http://www.salehforum.com سايتی برای همه چيزی که شما احتياج داريد! هرچيزی که بخوايد توی سايت ما هست. ايميل ۲۰۰۰۰ کاربر اينترنت ايرانی معرفی وبسايت و وبلاگ خودتون محيطی دوستانه و دوست داشتنی! از همه شما و کسايی که اين صفحه رو می خونن دعوت می کنم يه بار هم که شده سری به اين سايت بزنيد. شايد مشکلات شما در اينترنت و خيلی چيزاي ديگه با ديدن اين سايت رفع بشه. امتحانش مجانيه!

يسنا

درود و ارادت به دوست محترم زيباك از اين كه نويشته را انتخاب كرده اي خيلي خوش شدم ممنون و ميشه بيشتر باهم آشنا شويم[گل]