خسرو زیباکیان - به مناسبت روز مادر

 

مادر

 

  مـــــــادر به من بسا، گــــــــــرامی بودی 

بسیار عـــــــــزیز از تمـــــــــــامی بودی

 از سوی ِخــــــــــدا برای آمــــــوزش ِمن

 مانند پیــــــــامبرُ و امـــــــــــــامی بودی

 

 

  مـــــــــادر ز الـَطــــــاف ِتو ممنون هستم

 حق تو ادا نکـــــــرده مدیــُــــــــون هستم 

 دانم که خطـــــــــا های مرا می بخــــشی 

از آنچه نبــــــخشایی جگـــر خـون هستم 

 

 

 

  مــــــادر دعا، همیش به تـــــومیخـــــوانم 

از روی حضوری دل خـــــویش میخـوانم 

حتــّـا که ز اسمـــــــای بزرگان خـــــــــدا 

از جمـــــــله همه نام تو پیش میخــــــوانم

/ 1 نظر / 9 بازدید
رمضان قلي زاده از ايران

سلام و يا علي مدد شعرت زيباست اما بكوش تا زيباترش كني و از من هم براي مادر بشنو مادرم جان من فداي تو باد در جنت به زير پاي تو باد ز من اي مادرم تو راضي باش كه رضاي خدا رضاي تو باد حق نگهدارت