تصویر های از منظره های زیبای زیباکستان

زیباک در تصاویر

TinyPic image

خلخان ، حوت سال۱۳۸۵

TinyPic image

تصویر سی سال پیش خلخان

از طرف چپ زنده یاد حاتم  ،‌ بابای حیدر ،‌ شهید  یوسف ب،‌ بابه گلزار ،‌اکه عادی محمد

محترم  آرزو ،‌ زرگر خان ، باز محمد ، شادمان و استاد دولت بیک و سفرجان ، ملا آدینه

که آنزمان کودک بوده اند و دیگر قوم های شریف خلخانTinyPic image

گلخانه ،‌ حوت ۱۳۸۵

/ 0 نظر / 45 بازدید