تصویربردار زیباکیان برج حوت سال 1386

علی بیژن خلخان زیباک بدخشان برج حوت سال 1388 خورشیدی

/ 1 نظر / 21 بازدید
کریم

شرم است که همین عکس میمون نما در انترنیت برای مردم به نمایش گذاشته از من باشد از خانه بیرونش نمی کنم که مردم بالایم خنده نکنند.