اهدا به رسانه زيباک پامير بدخشان

الا پامیر !!

 

 

ترا با جنجر و شمشیر کشتند

به غدر و بهانه و تذویر کشتند

دلم زین حادثه بسیـار تنگست

که آرمان تو با تحقیـــر کشتند

 

 

 

الا پامیـــــــر ترا مصلوب کردند

تمــــام مردمت سرکوب کردند

به شمشیـر عداوت سرزمینت

برای سالها معیــــــــوب کردند

 

 

 

الا پامیر اسیـــــــری جاهلانی

به زندان جفـــــــایی خائینانی

به قـــــــربان تو گردم ای عزیزا

چــــــرا تو اینقدر بی پشتبانی

 

 

 

الا پامیــــــر نامت آشنـــا است

ولی خاک تو در چند ماورا است

برای خواستهــــــــای سرزمینت

تمـــــام کار دراین راستــا است

 

 

 

خسرو زیباکیان

/ 0 نظر / 8 بازدید