سخن نخست

طلب پوزش

با پوزش ازخواننده گان بسیار عزیزرسانه زیباک پامیر بدخشان ، که مدتی نتوانستیم نیسبت عارضه تخنیکی که دردستگاه وارد شده بود ، به نشرات خویش آنگونه که لازم بود ادامه دهیم .

همکاران ما پیوسته تلاش کردند ، تا عارضه را رفع نموده و ما دوباره به ادامه کارنشراتی ما ادامه دهیم ، ازتمام دوستان وخواننده گان ضمن معذرت خواهشمندیم تا موضوعات و مطالب تهیه دیده خویش را به نشانی وایمیل آدرس ما بفرستند .

ما درامرتحقق اهداف فرهنگی وخدمت گذاری دراین امربا تجدید پیمان برای همیشه آماده بوده و به همکاری شما نیازمندیم .

اداره رسانه زیباک پامیربدخشان

/ 1 نظر / 10 بازدید
ظهورعلیشاه

نخست ازهمه بهترین وصمیمانه ترین احترامات خودرا خدمت تمام دست اندرکاران محترم عرض و ادب مینمایم . واقعا جای بسا افتخار است که شما عزیزان وطن پرست ودلسوز باکمترین امکانات توانستید فرهنگ غنا وشخصیتهای متفکرخویش را برای همه مردم افغانستان با استفاده ازانترنت معرفی نمودید این یکی ازشاه کارهای ادبی شماست . من واقعا خیلی مسرت دارم از چنین کار انسان دوستانه وخرد گرایانه تان من زیاده وقت تانرا ضایع ننمایم ازخداوند بی همتا برایتان موفقیت هرچه بیشتر را استدعا مینمای. دوست تان ظهورعلیشاه (ظهوری) ازولسوالی شغنان الان دانشجو دانشگاه کویت .