چند تصوير از زيباک بدخشان

Your Image Thumbnail

خلخان یکی بزرگتری روستاهای زیباک

آخر زمستان ۱۳۸۵

--------------------------------

Your Image Thumbnail

شماری از باشنده های خلخان زیباک

-------------------------

Your Image Thumbnail

آقای بیژن کودک زیباکی

-------------------------

Your Image Thumbnail

نمای از یک شبی مراسم عروسی در زیباک

-------------

Your Image Thumbnail

دوتن به انتظار ماشین ( موتر ) نشسته اند.

/ 0 نظر / 36 بازدید