تارنگار ( اشکاشم خانه فرهنگ ) از نشرات بازماند

Thumb_49031.jpg چندی است ٬ تارنگاراشکاشم خانه فرهنگ نسبت علل نامعلومی نشرات خودرا متوقف کرده است ٬ این رسانه در مدت کار خویش با استقبال خوبی برخورد و بینده گان زیادی داشت و کارهای  نشراتی آن  نیز تازه گی خاصی را رقم زد . آنگونه که از طریق ایمیل با نشانی این رسانه تماس حاصل شد ٬ گردانده گان آن مسایل ضعف اقتصادی را چالشی در این راستا عنوان کردند ٬ اما قراری که گفته میشود اختلاف نظر های سلیقه ای گرانده گان آن سبب شده است تا کارهای این رسانه به تعلیق در بیاید . تارنگار زیباک پامیر بدخشان از دوستان عزیز  ما در تارنگار اشکاشم خانه فرهنگ دوستانه می طلبد تا با کوشش فراوان در زمینه راه اندازی کارهای نشراتی -اقدام خیرخواهانه و اخلاقی خویش را٬ دوباره سرعت بخشیده  و دست بکار شوند . ما ضمن استقبال از کارهای خوبی آنها در گدشته٬ چشم به راه مطالب ارزنده ای در راستای بارورکردن کارهای فرهنگی آن سرزمین هستیم. 

 اداره تارنگارزیباک پامیربدخشان

/ 0 نظر / 9 بازدید