ز یبــــــــــــــــاک

در گستره هنر و فرهنگ

زیباکستانیها در حال تماشا ی مناظر منطقه شان
نویسنده : گروه نویسندگان - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۳/۳

از چپ به راست

معلم صاحب دادعلی خان ،‌ آقای کمال ناصر همیار ،‌ کاکا پاینده محمد خان ،‌ آقای دکتر ملک

نماینده بازمحمد و موکی صاحب مرادبیک خان


comment نظرات ()