ز یبــــــــــــــــاک

در گستره هنر و فرهنگ

در خصوص مسايل ملی
نویسنده : گروه نویسندگان - ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳

شهروند

                                        یعقوب یسنا

 

             در این اواخر برخیها تلاش دارند تا حقوق شهروندی هزاره به خصوص شیعه هزاره را براساس فقه تشیعه بنیان گذاری کند به باور من این یک عقبگرد بیش نیست که ناخودآگاه مردم را این گروه مذهبی و اسکولاستیک همیشه شهروند درجه دوم نگه خواهند داشت در افغانستان ملیت اکثریت وجود ندارد زیرا همه ملیت های ساکن در این کشور به نوعی اقلیت اند اگر سرشماری دقیق نفوس بر اساس نژادی صورت گیرد به خوبی آشکار خواهد شد که هیچ قومی اکثریت در این کشور وجود ندارد اقلیت ترین قوم دراین کشور قوم پشتون است زیرا پشتون یک ملیت به مفهوم مدرن کلمه نیست پشتون ها اقوام اقلیت متخاصم نسبت به هم و نسبت به سایر اقوام در این کشور می باشد آنها هماره باهم در جنگ اند هر گاه پشتون در این کشور به یک ملیت سیاسی تبدیل شود مشکل و بحران های اجتماعی و سیاسی این وطن حل خواهد شد اما کسانیکه خزاره یا ازبک را در این کشور اقلیت می دانند اشتبا کرده مذهب را عوض نژاد می گیرند در حالیکه افغانستان از ملیت های به هم برابر تشکیل بافته مگ از نظر مذهبی اقلیت و اکثریت وجود دارد مذهب تسنن در اکثریت قرار دارد و مذهب شیعه اقلیت می باشد زیرا پشتون و  تاجک و تعدادی از هزاره ها که تقریبا برابر هزاره های تشعیه می باشد سنی مذهب هستند دو ولسوالی در غوربند دو  لسوالی در بغلان هم چنین در ولایات کندز بلخ بامیان سمنگان و پنجشیر هم هزاره سنی وجود دارد اگرچه برخی از اینها از هزاره گی شان منکر است زبرا در اثر شکنجه و ستم بیش از حد  استبدادگران نژاد شان را فراموش کرده به هویت مذهبی پناه برده اند تا علایق هم مذهبی بتواند سبب نجات شان از ستم گردد هم چنین اسماعیلی ها هم هزاره اند که بیش از یک میلیون نفوس دارد بنا آخوند های ایران گرا به اشتبا هزاره را اقلیت قلمداد می کنند هزاره برابر به هر اکثریت قومی در این کشور نفوس دارد مذهب شیعه هیچ ارتباط به هزاره ندارد یک روبنای باوری است که پشتون تاجک و هزاره به آن گرویده است در هر صورت این مذهب نسبت به مذهب سنی در اقلیت کلی قرار دارد ولی برخی از هزاره های عقب گرا و مذهبی می خواهند ملیت هزاره را در محدوده ی دید تنگ مذهبی شان خلاصه کنند و یک چیز بی معنا را به نام احوال شخصیه پی ریزی کنند و حقوق هزاره را از این راه تامین کنند در حالیکه ما باید به سوی خقوق مدرن برویم و هر شهروند داری حقوق برابر باشد و دیگر شیعه و سنی در آن مطرح نباشد .


comment نظرات ()