ز یبــــــــــــــــاک

در گستره هنر و فرهنگ

 
نویسنده : گروه نویسندگان - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٢٢

آگاهی نامـه

نشـریه زیبـاک پامیـر بدخشـان

 

اعضای هیت تحریر و گرداندگان نشریه زیباک پامیربدخشان به مناسبت یکساله گی کار نشراتی خویش به اتفاق آرا   ،  آقای ملّای  زیباکستانی را به حیث سردبیر و مسول این رسانه انتحاب نمودند.

هیت تحریر این نشریه برای آقای زیباکستانی در راستای کار نشراتی موفقیت و کامیابی های درخشان از دربار پروردگار بزرگ آرزومند است .

در گذشته آقای خسروزیباکیان ، عهده دار این مسولیت بود که در دوره کار شان خدمات ارزشمندی را انجام دادند ، اکنون ضمن مصروفیت ها ی پژوهشی که ایشان دارند  ، مسولیت رسانه به آقای زیباکستانی سپرده شد ه ، ایمیل آدرس با  پاسورد آن ، کد های  امنیتی و شناسنامه و رمز عبور رسانه نیز به آقای زیباکستانی تفویض شد ، با تغیرات  که لازم است  به کار ادامه دهند

دوستان ما  که قبلا به ایمیل آدرس نشریه مطلب ارسال میکردند ، میتوانند به همان نشانی قبلی به  مسول  این رسانه تماس بگیرند ، ما در خدمت خواهم بو د ، چشم به را ه مطالب خوبی از شما هستیم .


comment نظرات ()