ز یبــــــــــــــــاک

در گستره هنر و فرهنگ

استاد مومين قناعت
نویسنده : گروه نویسندگان - ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٧

زبان مادری

قند جويی پند جويی ای جناب!

هر چه می جويی بجو

بی کران بحريست گوهر بی حساب

هر چه می جويی بجو

فارسی گويی، دری گويی ورا

هرچه می گويی بگو

لفظ شعر و دلبری گويی ورا

هر چه می گويی بگو

بهر من تنها زبان مادريست

هر چه شير مادرست

بهر او تشبيه ديگر نيست نيست

چونکه مهر مادرست

زين سبب چون شوخی های دلبران

دوست می دارم ورا

چون نوازش های گرم مادران

دوست می دارم ورا


comment نظرات ()